Rasy

Svět, ve kterém se naše hra odehrává, je velmi rozmanitý. To se odráží i v množství inteligentních ras, které se v něm pohybují.
Postavy, za které je možné hrát, nemají většinou rasu určenou. V tomto je vám nechána volnost výběru.

HumanPHB.jpg

Níže najdete stručné popisy několika nejpočetnějších ras.
U každé je popsán vzhled, který se zaměřuje na kostýmové požadavky na hráče. Potřebujete-li více, či detailnější obrázky, použijte Google. Také si je můžete s více obrázky stáhnout v souboru v částí Ke stažení.
V části chování naleznete, jak se chová typický člen této rasy. Není nutné se tímto řídit, je to pouze doporučení a také to, co od vás ostatní budou očekávat.
Poslední část uvádí stručný výpis, pro jaký typ postavy se daná rasa hodí, jak je to obvyklé. Tímto výčtem se ale nenechte omezovat, a naopak klidně vyberte kombinaci, která není běžná. Pouze nechceme mít moc nestandardních kombinací (pokud by se to stalo, upozorníme vás).
Je možné hrát i rasu, která zde není popsána. Může se jednat např. o drowa, půlorka či i daleko exotičtější rasy jako imaskar či další.

Člověk

Nejpřizpůsobivější a nejrozmanitější rasa. Ať již vzhledem či chováním, každý člověk je jedinečný. Člověka nebudeme složitě rozepisovat, neboť se nijak neliší od známých a běžných znalostí.
Zkuste dát přednost jiné rase, hra tak bude zajímavější.
Vhodné pro: cokoliv

4e_dragonborn.jpg

Drakorozený

Během propuknutí Magického moru a prolnutí světů se na Toril dostal kus Abeiru i s hojnou populací těchto tvorů s rozvinutou kulturou. Jedná se tedy o bytosti z jiného světa, které se na Faerünu prosadily jako "normální".
Vzhled: Jsou to stvoření pokrytá ještěřími šupinami a prsty zakončenými malými drápy. Jelikož nosí oblečení a zbroj jako například lidé, není nutné mít šupiny na většině těla. V každém případě je ale potřeba nějak ztvárnit jejich hlavu. Velká kostýmová náročnost vyžaduje důkladnou přípravu, ale nakonec vám budiž odměnou to, že hrajete draka!
Chování: Snad v každém je silně zakořeněna smysl pro čest a považují ji často za důležitější než život. Zbabělost je pro ně přímo odpornou vlastností. Nicméně, podle nich si všechny živé bytosti zaslouží respekt.
Jejich hrdost je neustále žene za sebezlepšováním. Nikdy se nevzdávají a když už selžou, nechcete být poblíž. Většinou totiž neskrývají emoce, proto jsou někdy považováni za náladové.
Vhodné pro: Bojovníci, kněží Bahamuta

497px-4e_dwarves.jpg

Trpaslík

Vzhled: Příslušníci této rasy jsou menšího vzrůstu, podsadití, svalnatí. Muži pěstují mohutný plnovous. Nízký vzrůst ale není podmínkou hraní této rasy!
Chování: I když mnozí nevěří, že trpaslíci, jak oni sami tvrdí, byli vytesáni z kamene, nikdo nemůže popřít, že se chovají dost podobně. Jsou silní, odolní, spolehliví a zároveň zdvořilí a moudří. Mnoha lidem navíc vadí jejich nepochopitelná tvrdohlavost. Společně s jejich cynismem mnohdy své okolí dovádí téměř k šílenství.
V každém případě je dobré je mít na své straně. Jejich důvěra a věrnost se těžko získává, zejména kvůli jejich přirozené podezíravosti, ale pokud se to povede, může vydržet i století.
A také mají rádi (a dobře se v tom vyznají) zemské poklady všeho druhu.
Vhodné pro: válečníci, řemeslníci, kněží Morradina

EladrinPHB.jpg

Eladrin

Bytosti pocházející z jiného světa, z Vílí divočiny (tedy jiná dimenze než Abeir i Toril). Jsou blízkými příbuznými elfů a mnohdy s nimi navazují dobré vztahy. Již od narození ovládají mystickou magii, na kterou často spoléhají v boji.
Vzhled: Téměř všichni oproti ostatním rasám vypadají štíhle. Většina z nich má tmavé vlasy se stříbrnými prameny. Jejich jasným znakem jsou špičaté uši.
Chování: Díky jejich dlouhověkosti berou všechny události s určitým nadhledem. To, co ovlivní pouhé roky, považují za nedůležité. To se projevuje i v chování k ostatním bytostem, často jsou poté považováni za odtažité, někdy i arogantní.
Nicméně jejich touha po vědění je žene kupředu a spousta z nich, zejména ti mladší, prozkoumávají různé části Torilu.
Vhodné pro: mágové (ne druid), vědci

ElfPHB.jpg

Elf

Volný a divoký národ žijící povětšinou v lesích. Své obydlí si dokážou skvěle ohlídat díky smrtícím šípům a takřka neviditelnému pohybu v přírodě.
Vzhled: Jediným stejným prvkem všech elfů jsou jejich špičaté uši. Kdyby nebylo těch, klidně by mohli být považováni za lidi. Většina z nich má tmavší pleť a tmavé dlouhé vlasy.
Chování: Hýbou s nimi silné, často se měnící emoce, jsou tedy často vnímáni jako přelétaví a impulzivní. Stejně jako Eladrini neberou spoustu věcí tak vážně jako ostatní, ale ve chvílích ohrožení se na ně může kdokoliv spolehnout. Také umí dobře využívat okolní přírodu, které velmi dobře rozumí. Na rozdíl od svých příbuzných, eladrinů, využívají radši přírodní magii.
Vhodné pro: lovci, zvědové, válečníci, mágové (přírodní magie)

halfling.jpg?w=200&h=301

Půlčík

Vzhled: Velmi podobný lidem (které nazývají "Velcí"), nicméně jejich vzrůst je poloviční. Dále narozdíl od lidí jim nerostou vousy. Stejně jako u trpaslíka, velikost hráče není podmínkou pro volbu této rasy.
Chování: Půlčíci jsou známí nejen pro svůj nízký vzrůst, ale i rychlost, bystrost a pevné nervy. Ve světě velkých lidí přežívají díky tomu, že vypadají neškodně, a také díky své nenápadnosti. Často vyhledávají společnost a jsou neustále usměvaví. V ničem nehledají složitosti, jsou praktičtí (často mají na zádech jedno zavazadlo, kam se jim vše vejde). V jejich odvaze ostatní vidí hloupost, ale oni rádi pokoušejí různé výzvy.
Vhodné pro: zvědové, jedlíci, šprýmaři

395px-4e_tiefling.jpg

Tiefling

Humanoidi (většinou původně lidé), kteří jsou poznamenáni démony a temnými silami. I když pakt s těmito silami uzavřeli většinou předkové několik generací vzdálení, stopy po tomto obchodu se mohou objevit na jejich potomcích dodnes.
Vzhled: Z velké části vypadají jako členové rasy, ke které patřili jejich předkové, ale odlišují je démonické části těla, které jim zůstaly. Mohou to být podivně zbarvené oči, rohy, zvětšené a špičaté zuby či ocas a mnohé další.
Chování: Velmi málo tieflingů zažije normální dětství. Oni i okolí si uvědomují, že nejsou normální. Většina z nich tedy vyroste v jedince očekávající opovržení od každého, koho potká. Zatímco pro některé to je počátek cesty za zlými skutky, někteří naopak chtějí přesvědčit, že démonické stopy nic neznamenají a můžou i jít příkladem většině běžných lidí.
Vhodné pro: cokoliv (ne druid)

Genasi_01.jpg

Genasi

Dalo by se říci, že genasijci jsou elementáloví lidé. Nejsou to čistě živly, ale jsou národem pocházejícím z elementálních rovin existence, mají blízko k některému z pěti živlů (oheň, voda, vzduch, země a bouře) a od toho se odvíjí i jejich povahová rozmanitost.
Vzhled: Genasijci se liší vzhledem podle toho, který živel je jim vlastní: blankytná či bílá pro vzdušné, rudá pro ohnivé, hnědá pro zemské, modrá pro vodní a šedivá či žlutá pro bouřné genasijce. Rozpozná se na barvě kůže, na oblíbené barvě oblečení, na očích, zkrátka na všem.
Chování: Opět závisí na živlu. Co je jim ale společné, je bezprostřednost ve vyjadřování svých emocí. Ohniví jsou vznětliví, vzdušní jsou roztržití a rozlítaní, zemští zase usedlí a solidní, vodní si razí vlastní cestu a jsou vytrvalí, bouřní - odhadnete sami.
Vhodné pro: v podstatě cokoli, co odpovídá danému živlu: ohnivý nebude druidem, ale spíše mágem nebo válečníkem.

98.jpg

Githzerai

Githzerajci jsou také přivandrovalci z vnějších světů, konkrétně z Limbu. Obecně jich na Torilu není mnoho.
Vzhled: Jsou vysocí a štíhlí, barva kůže od okrové po zelenou s pravidelným žíháním. Dlouhé špičaté uši a kratší či takřka chybějící nos, rádi se zdobí dalšími ornamenty a tetováním. Mají tmavé vlasy a nezřídka si hlavu vyholují.
Chování: Přirozeně vládnou psionice a mají blízko k magii - jen to umožňuje udržet jejich malé chrámy mimo dosah všudypřítomného chaosu. Životní styl je velmi formován jejich mnišskou kulturou a pěstováním bojových umění. Tento svět je pro ně ale nový a plný překvapení, což probouzí jejich zvídavost. V minulosti trpěli útlakem a zakládají si na své současné svobodě.
Vhodné pro: mniši, čarodějové, vědci

Satyrs_-_Eva_Widermann.jpg

Satyr

Satyrům se také říka faunové a patří k národům víl.
Vzhled: Kozlí nožky, na hlavě zakroucené rohy, špičatá ouška, spíše bez oděvu a s hudebním nástrojem po ruce.
Chování. Jsou považováni za lehkovážné a bezstarostné, často zobrazované ve víru tance a zpěvu, u dobrého jídla a hudby. Jsou pohánění zvědavostí a hodně cestují. Milují nové zážitky a jsou otevření zázrakům světa. Přesto, že působí bezelstně, mívají štěstí a vyhnou se všem vážným potížím. Vládnou přirozeným šarmem, který ani nejde nazvat magií, a dovedou ovlivňovat lidi i zvířata kolem sebe. Bývají i dobrými bojovníky, lukostřelci.
Vhodné pro: bardi, obchodníci, žoldáci, svého druhu psychičtí mágové

DevaAvengerWIPcopy-1.jpg

Déva

Jestliže tieflingové mají mezi předky démony, pak dévy pocházejí z nebeských bytostí. Navíc někteří věří tomu, že dévy mají nesmrtelnou duši, která se jen převtěluje.
Vzhled: V mnoha rysech jsou od lidí nerozeznatelné. Dévy mohou nést některé znaky patřící nebeským bytostem: neobvyklou barvu kůže nebo vlasů (od bílé přes šedivou, modrou, fialkovou k černé), křídla. Není tomu tak ale vždy.
Chování: Ačkoli by jeden řekl, že jsou předurčeny k tomu být dobré, není to pravidlem: často jsou dévy opravdu na straně dobra, někdy ale plynutí času a generací toto předurčení rozmělní. tedy zdání může klamat.
Vhodné pro: paladini, léčitelé, kněží, šamani

gnoll_med.jpg

Gnoll

Gnollové jsou tvorové, v jejichž životě hraje výraznou úlohu instinkt. Jsou pro ně důležité rodinné a klanové vztahy, svoji hierarchii určují porovnáním sil. Když jsou odděleni od ostatních gnollů, stanou se z nich loajální členové nové "smečky", kterou považují za vlastní.
Dávají přednost divočině před civilizací, jsou přirozenými predátory. Někdy jsou nevypočitatelní a volí cestu agrese. Ve většině civilizovaných míst jsou považováni za škodnou.

orcshamanblogready.png

Ork

Orkové jsou velmi násilnickou rasou, jsou v takřka nepřetržité válce - buď se svými sousedy nebo mezi sebou. Jejich organizace je postavená na síle a loajalitě, ne tolik na rodových poutech. Jen zřídka se vzdají a raději zemřou, silně ctí svazky kmene, jehož jsou součástí. Nejsou kdovíjací myslitelé a dříve konají, než se ptají, mají sklon k násilnému řešení jakékoli situace a mají blízko k primárním silám světa.

Gnomes_-_Chippy.jpg

Gnóm

Povídá se, že gnómové jsou příbuzní trpaslíků, ale na rozdíl od nich jsou mnohem tolerantnější k jiným rasám a k magii.
Vzhled: Vypadají jako drobní lidé, proporčně člověku odpovídají a také mají podobné zbarvení kůže; někdy mají neobvyklou barvu vlasů a očí, zašpičatělé uši a muži obvykle nosí bradku. Nejčastěji se odívají do barev souvisejících se zemí, hnědé, zelené a modré.
Chování: Milují záhady a dobrodružství, jsou od přirozenosti zvídaví až na hranici zdravého rozumu. Mají svérázný smysl pro humor a vyznají se v různých hejblatech a magii iluzí. mezi ostatními rasami platí za chytré (či vychytralé) a na okolí působí velmi agilně.

100219.jpg

Půldrak

Perfektní spojení civilizovaných ras a mocných draků. Povstali z mladých draků a unesených princezen. Nemají žádný domov a to, že patří k půldrakům, se často pozná až v žáru bitvy, kdy jejich dědictví vystupuje na povrch.
Vzhled: Narozdíl od drakorozených nevypadají jako dvounozí draci, spíše jako lidé s dračími rysy. Stále u nich lze počítat s rohy, šupinami, drápy, také se pohybují více zvířecím způsobem, nicméně lidské rysy nejsou tolik potlačené. Podle druhu svého předka pak nesou další znaky (například kovový lesk), ale zřídka mají křídla. Žijí stejně dlouho jako lidé.
Chování: Jsou to často putující jednotlivci bez domova, i když nemalé množství z nich žije nomádským klanovým způsobem. Dračí divokost se u nich projevuje tím, že dobře rozumí pojmům jako lov a kořist. Jejich emoce jsou čisté a silné, jsou hrdí a milují svobodu. Jednoznačně upřednostňují boj nablízko.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License